KSZTAŁCENIE W SZKOLE BRANŻOWEJ II-EGO STOPNIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

(nauka w systemie stacjonarnym)

Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy

Utworzenie Szkoły Branżowej II stopnia daje możliwość dalszego kształcenia tym uczniom, którzy ukończyli Szkołę Branżową I stopnia i mają plany zdobycia wykształcenia średniego jak również matury. Po ukończeniu Szkoły Branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu państwowego z danej kwalifikacji,  uzyskujesz wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Ważnym i istotnym aspektem ukończenia Szkoły Branżowej II stopnia jest możliwość podejścia do egzaminu maturalnego, co jest przepustką do rozpoczęcia nauki na studiach wyższych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest nieprzerwanie nauki po Szkole Branżowej I stopnia.

Kształcenie w zawodzie Technik Mechanik w  Szkole Branżowej II stopnia trwa 2 lata, podczas których uczysz się zawodu zgodnie z przygotowanym programem nauczania w kwalifikacji MEC.09. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: BHP, obróbkę ślusarską i mechaniczną, projektowanie i organizację procesów produkcyjnych, nadzór nad procesami technologicznymi, nowoczesne technologie w procesach skrawania, budowę i eksploatację maszyn, urządzeń i mechanizmów.

Dzięki przygotowanemu przez naszą firmę programu nauczania realizujemy tematykę zajęć dostosowaną do programu nauczania, w oparciu o najnowsze rozwiązania w nowoczesnym świecie produkcji w branży skrawania metali. Podczas zajęć praktycznych w Akademii Haeringa pogłębiasz swoją dotychczasową wiedzę z dziedziny obróbki skrawaniem, automatyzacji procesów produkcyjnych, nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych w branży mechanicznej oraz technologii stosowanych podczas obróbki metali. Poza tym, w czasie okresu kształcenia masz możliwość skorzystania z wielu dodatkowo przygotowanych ofert firmy: możesz uczęszczać na kursy językowe w Akademii Haeringa, otrzymasz wsparcie merytorycznie przy przygotowywaniu do egzaminu kończącego naukę w Szkole Branżowej II stopnia, jak i maturalnego oraz będziesz mógł odbyć praktykę i szkolenie w Akademii Haering w naszej siedzibie w Niemczech.

Twoje perspektywy kariery w firmie Häring

Po zakończeniu kształcenia w Szkole Branżowej II stopnia dołączysz do zespołu wykwalifikowanych pracowników w działach produkcyjnych firmy. Będziesz wspierać kadrę specjalistów w codziennych zadaniach na najważniejszych wydziałach firmy takich jak: wydział sterowanych numerycznie wielowrzecionowych automatów tokarskich, czy stanowiących najnowsze nowinki technologiczne centrów obróbczych, na których każdego dnia wytwarzane są produkty najwyższej jakości dla największych koncernów motoryzacyjnych świata. Będziesz mógł również nabywać nowe umiejętności w działach nowych projektów, dystrybucji, przygotowania produkcji, gdzie wykorzystasz już nabytą w naszej szkole wiedzę i wiadomości.

zwei Häring Azubis mit rotem T-Shirt an einer Maschine

Twoje zadania:

  • Poznajesz specyfikacje wykonanego zadania dzięki czytaniu ze zrozumieniem dokumentacji technologicznej.
  • Posługujesz się złożonymi przyrządami  i maszynami pomiarowymi,
  • Zapoznajesz się z specjalistycznymi narzędziami skrawającymi.
  • Przygotowujesz obrabiarki skrawające do planowanej obróbki.
  • Tworzysz złożone programy na maszynach sterowanych numerycznie.
  • Ustawiasz, przygotowujesz do obróbki i korygujesz obrabiarki CNC,
  • Dbasz o jakość i zdolność wyprodukowanych elementów.

Twój profil:

  • Ukończenie Szkoły Branżowej I stopnia w obrębie kwalifikacji
  • Zainteresowanie zaawansowanymi technologiami zautomatyzowanej produkcji i chęć poznawania nowatorskich rozwiązań
  • Silna motywacja podczas tworzenia i wykonywania innowacyjnych projektów

KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA:

Rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu 1 września każdego roku

Szkoła partnerska

ZS CKZ Bujny

Czas trwania kształcenia

2 lata

Zainteresowany/-a?

Haering Polska Sp. z o.o. 
ul. Antona Haeringa 14 
97-300 Piotrków Trybunalski 
Polska
+48 44 648 89 00 
​​​​​​​akademia(at)anton-haering.pl​​​​​​​

Osobiście, Szybko, Bezpośrednio
Jeśli masz pytania, od teraz możesz je zadać przez Facebook Messenger @szkolahaeringa
lub WhatsApp 44 648 81 16.

APLIKUJ JUŻ TERAZ ONLINE

Seite 1

Data urodzenia

Max. wielkość pliku

Rozmiary plików: w sumie maks. 10 MB na jedną aplikację
Dozwolone rozszerzenia plików: .pdf, .jpeg

Zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych osobowych wszystkie informacje są przetwarzane wyłącznie w celu opracowania odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Podziel się stroną